Tarieven & Werkwijze

Hoe gebeurt de vertaling en wat is de prijs?

Wanneer u de te vertalen tekst in PDF-formaat (liever geen foto a.u.b.) via e-mail doorstuurt, geef ik u binnen de drie uur een prijsvoorstel.

Voor beëdigde vertalingen maak ik een prijs per akte, waarbij de apostille steeds is inbegrepen. De prijs is afhankelijk van de hoeveelheid tekst, ook stempels dienen te worden vertaald. (Omdat het vaak gaat om 1 pagina met apostille, schommelt deze prijs tussen de 30 à 45€) Originele documenten zijn niet nodig, alles gebeurt via e-mail en via de post. De documenten worden verstuurd met PRIOR zegels. Voor dringende vertalingen (binnen de 24u) wordt een prijsverhoging afgesproken die, afhankelijk van de omvang van de opdracht, 50 à 100% bedraagt).

 

Wat is het legaliseren van een vertaling, waar gebeurt het en wat kost het?

Legaliseren van een vertaling betekent dat de rechtbank verifieert of de handtekening en de stempel die op de vertaling voorkomen afkomstig zijn van een beëdigd vertaler.

Indien u de documenten zelf binnenbrengt bij de rechtbank en ze nadien weer ophaalt, is deze legalisatie gratis. Indien u mij verzoekt dit in uw plaats te doen dan wordt hiervoor eenmalig 20€ aangerekend. In dit bedrag is het versturen van de gelegaliseerde vertaalde documenten naar uw thuisadres inbegrepen.

 

Wat is de tijdspanne voor een vertaling?

Een vertaling –na voorafgaandelijke bevestiging en akkoord met de prijsopgave- wordt binnen de drie werkdagen afgewerkt indien de opdracht minder dan vijf pagina’s betreft.

De termijn voor grotere opdrachten wordt in onderling overleg afgesproken.

 

Legalisatie van de vertaling inclusief verzending naar uw thuisadres neemt eveneens een drietal dagen in beslag.

De concrete stappen van een vertaalproject

 1. U stuurt de te vertalen tekst in PDF-formaat door naar mijn e-mailadres (Ik aanvaard geen originele documenten)

 2. Ik bekijk de tekst en stuur een prijsvoorstel naar uw e-mailadres

 3. Indien u akkoord gaat met de offerte:

  • deelt u mij dit mede zodat ik uw opdracht kan inplannen

  • zegt u of legalisatie al dan niet nodig is en of u dit zelf laat doen of u mij aanstelt om dit te laten doen

  • deelt u mij uw adres mee voor het opsturen van de documenten

 4. Na de vertaling te hebben gemaakt stuur ik u de tekst via e-mail door (eventueel ter revisie van namen en andere gegevens) en met vermelding van het vooraf overeengekomen te betalen bedrag.

 5. Na storting van de betreffende som op rekeningnummer BE80 4138 1347 3177 wordt de vertaling, voorzien van handtekening en stempel ,ofwel:

  • naar uw thuisadres verstuurd indien er geen legalisatie noodzakelijk is of als u dit zelf laat doen; ofwel

  • ingediend bij de rechtbank voor legalisatie waarna de gelegaliseerde beëdigde vertaling door de burgerlijke griffie rechtstreeks naar uw adres wordt verstuurd. In beide gevallen gaat een factuur (met vermelding: 'voldaan') bij de vertaling. Deze werkwijze wordt gebruikt om misbruik te voorkomen.

 

Per opdracht kunnen 3 e-mails worden gestuurd met verzoek om inlichtingen, het doorsturen van documenten etc. Er worden ook maximaal drie (3) e-mails per opdracht beantwoord, dit om efficiënt aan iedere opdracht te kunnen doorwerken:

1/ Prijsaanvraag met bijvoeging van pdf-bestand van de te vertalen tekst

(==> mijn antwoord met prijsopgave)

2/ Desgevallend bevestiging

(-==> mijn antwoord met termijn voor de vertaling en/of legalisatie)

3/ Ik stuur u de vertaalde tekst door 

(==> eventueel volgt uw e-mail met op-en aanmerkingen inzake spelling van namen of andere data)

Ingeval van onduidelijk leesbare tekst wordt geen supplement gevraagd maar wel medewerking van de client in die zin dat wordt gevraagd de onduidelijke delen uit te tikken en over te maken via mail)

Ik geef er de voorkeur aan om per e-mail te communiceren; op die manier kan ik uw vragen ook efficiënter en duidelijker beantwoorden.

 

Laattijdige betalingen van de facturen leidt na 1 maand tot administratiekosten ten belope van 10% per maand.

Weekendwerk en werk op officiële feestdagen: +50%