Welke talencombinaties?

Engels - Nederlands

Nederlands - Engels

Frans - Nederlands

Spaans - Nederlands

Nederlands - Spaans

Welke documenten?

BURGERLIJK

Geboorteakte

Huwelijksakte

Bewijs van ongehuwd zijn

Echtscheidingsdocumenten

Akte van overlijden

Akte van erfopvolging

Bewijs van woonst

Bewijs van nationaliteit

Bewijs van goed zedelijk gedrag

Uittreksel uit het Strafregister

Adoptiedocumenten

Medische attesten

Diploma’s en getuigschriften

Aan- en verkoop van onroerend goed

STRAFRECHTERLIJK EN CORRECTIONEEL

Vonnissen

Dagvaardigingen

Europees aanhoudingsbevel

Bevel tot uitlevering

Rogatoire commissies

Artikelen i.v.m. strafwetgeving

Drugsdelicten, fraude, witwassen van gelden

etc.

ARBEIDSAUDITORAAT

Overtredingen arbeidswetgeving

Ook voor informele en algemene vertalingen kunt u bij mij terecht.

Waar ben ik beëdigd?

Voor legalisaties van documenten kunt u terecht bij de volgende rechtbanken. Verspreid over heel België zijn dit de rechtbanken waar ik beëdigd ben:

Antwerpen

Mechelen

Turnhout

Tongeren

Hasselt

Dendermonde

Oudenaarde

Gent

Nijvel

Brussel

Leuven

Ik ben opgenomen in het Nationaal Register voor Beëdigd Vertalers en Tolken onder identificatienummer 301299 en ben tevens lid van de beroepsverenigingen LEXTRA en BKVT en Traductoris.com (Services pours les traducteurs, les interprètes et les traducteurs jurés/assermentés)

Verder vindt u me ook terug op de volgende sites:

Translator-translation.net

Traducteur-jure-belge.be

Traducteur-interprete-belge.be

Belgische-beedigde-vertaler.be

Belgische-vertaler-tolk.be

Belgian-sworn-translator.be

Belgian-translator-interpreter.be